server = karczmaveto.eu
host = karczmaveto.eu
file = /index.php